සිංගප්පූරූ වෙළඳ ගිවිසුම පිළිබඳ ප්‍රශ්න කරමින් එක් මාධ්‍යවේදියකු ඇසුවේ
" ලංකාවට ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් තිබේද?" යන්නයි.
කැබිනට් සම මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුවපති රාජීත සේනාරත්න මහතා ඊට දුන්නේ අපූරූ පිළිතුරකි. "එහෙම මොකටද? මොකටද එහෙම ප්‍රතිපත්ති තියෙන්නේ? එහෙම එකක් නෑ"
එතැනින් එහාට මහා ආන්දෝලනයක් විය යුතු මේ ප්‍රකාශය ගැන කිසිදු සංවාදයක් ඇති වූ යේ නැත. Gamini Ekanayaka